Legislatíva


Stránka
Popis
http://www.gov.sk 
Stránka Úradu vlády SR
http://www.or.sk 
Register obchodu a žívností SR
http://www.zbierka.sk 
Elektronická zbierka zákonov
http://www.zrsr.sk/ 
Živnostenský register Slovenskej republiky
http://jaspi.justice.gov.sk 
Právne informácie od Ministerstva spravodlivosti