defined

Syntax

int defined ( string name )

Popis

Príkaz jazyka PHP
defined -- Zkontroluje, jestli existuje daná pojmenovaná konstanta

Vrací TRUE, pokud byla definována pojmenovaná konstanta daná argumentem name, jinak FALSE.

Príklad

<?php
if (defined("CONSTANT")){ // název konstanty by měl být v uvozovkách
   echo CONSTANT; //
   }
?>


Pozri aj

define, konštanty PHP