INSERT INTO

Syntax

INSERT INTO meno_tabuľky [stĺpec1 [,stĺpec2..] ] VALUES (hodnota_položky1 [,hodnota_položky2..] ]


Popis

SQL príkaz INSERT INTO sa používa pre pridávanie nových záznamov do databázi, presnejšie povedané pre pridávanie nových riadkov do databázových tabuliek.
Číselné hodnoty spravidla zadávame bez úvodzoviek, znakové reťazce a hodnoty pre dátum a čas zadávame v jednoduchých úvodzovkách.

Príklady

Do vzorovej tabuľky Tovar chceme pridať nový riadok:
INSERT INTO Tovar(Nazov, Farba) values ("Kuchynská linka", "Mramorová");


ak by sme chceli do tej istej tabuľky vložiť záznam s vyplnenými všetkými stĺpcami, už nie je potrebné vymenúvať názvy stĺpcov:
INSERT INTO Tovar values ("Kuchynská linka", "Mramorová", 12000, 5, null);


ak by sme chceli celú tabuľku skopírovať do tabuľky Predany_Tovar, tak to urobíme takto:
INSERT INTO Predany_Tovar(Nazov, Farba, Cena) SELECT Nazov, Farba, Cena FROM Tovar;