UPDATE

Syntax

UPDATE tabuľka SET stĺpec = hodnota [,stĺpec2 = hodnota2..] WHERE podmienka

Popis

SQL príkaz UPDATE slúži na menenie záznamov v tabuľkách databázy.
Príkaz môžeme uplatniť na celú tabuľku alebo len na konkrétne záznamy. Údaje môžeme aktualizovať na základe hodnôt iných stĺpcov uložených v tej iste alebo inej tabuľke.

Príklad


Vo vzorovej tabuľke Tovar chceme zvýšiť cenu všetkých výrobkov o 15%:
UPDATE tovar SET Cena = Cena * 1.15;


Vo vzorovej tabuľke Tovar chceme zvýšiť cenu všetkých výrobkov o 15% u všetkých stloličkách:
UPDATE tovar SET Cena = Cena * 1.15 WHERE Nazov="Stolička";