null

V programovaní má zvláštne postavenie tzv. nulový pointer. Je to konštanta (napr. NIL v Pascale, NULL v SQL), ktorá "ukazuje nikam". Napr. v programovacom jazyku C má hodnotu 0000:0000.

V SQL sa test, či daný stĺpec obsahuje hodnotu NULL, robí takto:

SELECT * from zak WHERE mesto IS NULL;