Priradzovacie operátory v JavaScripte

 

JavaScript -> Operátory -> Priradzovacie operátory v JavaScripte

operátor
funkcia
príklad
ekvivalent
=
priradenie
a = b
a = b
+=
sčítanie
a += b
a = a + b
-=
odčítanie
a -= b
a = a - b
*=
násobenie
a *= b
a = a * b
/=
delenie
a /= b
a = a / b
%=
modulo
a %= b
a = a % b
&=
bitové AND
a &= b
a = a & b
|=
bitové OR
a |= b
a = a | b
^=
bitové XOR
a ^= b
a = a ^ b
<<=
bitový posun vľavo
a <<= b
a = a << b
>>=
bitový posun vpravo so znamienkom
a >>= b
a = a >> b
>>>=
bitový posun vpravo s doplnením nuly
a >>>= b
a = a >>> b
vytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294