RegExp

 

JavaScript -> Objekty -> RegExp

Popis


Objekt RegExp slúži k práci s regulárnymi výrazmi, konkrétne za účelom vyhodnotenia zhody so vzorom.

Metódy


exec
všeobecný test zhody, vráti pole s výsledkom vyhľadávania
test
overuje, či reťazec obsahuje daný vzorVlastnosti


global
určuje, či daný regulárny výraz obsahuje atribút g
ignoreCase
určuje, či daný regulárny výraz obsahuje atribút i
index
pozícia znaku prvej zhody
input
reťazec, na ktorom bol aplikovaný regulárny výraz
lastIndex
pozícia znaku nasledujúcej zhody
lastMatch
znaky reťazca poslednej zhody
leftContext
znaky od začiatku reťazca až po pozíciu poslednej zhody
multiline
či daný regulárny výraz obsahuje atribút m
rightContext
znaky nasledujúce po pozícii poslednej zhody až na koniec
source
Zdrojový text regulárneho výrazu
vytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294