setrawcookie

 

]Podporované v PHP 5 

Syntax


bool setrawcookie ( string $name [, string $value [, int $expire= 0 [, string $path [, string $domain [, bool $secure= false [, bool $httponly= false ] ] ] ] ] ] )

Popis


Príkaz jazyka PHP
setrawcookie() is exactly the same as setcookie except that the cookie value will not be automatically urlencoded when sent to the browser.

Parameters


For parameter information, see the setcookie documentation.

Return Values


Returns TRUE on success or FALSE on failure.

Changelog


Version 5.2.0: The httponly parameter was added.

Pozri aj


setcookie

]vytlačiť článok  hľadať súvisiace články 
Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294