SHOW CREATE VIEW

 

Syntax


SHOW CREATE VIEW nazov_view

Popis


Príkaz jazyka SQL
Príkaz SHOW CREATE VIEW vypíše podrobnosti o nazov_view.

Príklady


CREATE VIEW test AS SELECT 'a' || 'b' as col1;
SHOW CREATE VIEW test;


SHOW CREATE VIEW vráti:

View
Create View
character_set_client
collation_connection
test
CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`preview`@`%` SQL SECURITY DEFINER VIEW `test` AS select ('a' or 'b') AS `col1`
utf8
utf8_general_ciPozri aj


CREATE VIEW, DROP VIEWvytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294