stdev.gif

StDev

 

SQL -> Funkcie -> SQL funkcie na výpočet súhrnných hodnôt -> StDev

Syntax


StDev(výraz)

Popis


Príkaz jazyka SQL
Odhadne smerodajnú odchýlku na základe vzorky. Smerodajná odchýlka meria rozptyl hodnôt od priemernej hodnoty (strednej hodnoty).

Zástupný symbol výraz představuje řetězcový výraz určující pole, které obsahuje číselná data, jež chcete použít, nebo výraz, jehož prostřednictvím je proveden výpočet s daty daného pole. Operandy ve výrazu mohou zahrnovat název pole tabulky, konstantu nebo funkci (vnitřní nebo definovanou uživatelem, nesmí se však jednat o žádnou z ostatních agregačních funkcí SQL).

Pokud podkladový dotaz obsahuje méně než dva záznamy, vrátí tato funkce hodnotu Null, která určuje, že směrodatnou odchylku nelze vypočítat.

Príklad


Predpokladajme, že 10 výliskov vyrobených tým istým strojom je zhromaždených ako náhodná vzorka na meranie pevnosti.

Majme tabuľku pevnost s týmito hodnotami:

hodnota
1345
1301
1368
1322
1310
1370
1318
1350
1303
1299Potom po zadaní výberu

SELECT StDev(hodnota) FROM pevnost;

dostaneme hodnotu 27,46391572

Rozdiel medzi databázami


Na niektorých databázach sa môže miesto tejto funkcie používať funkcia STDDEV

Pozri aj


StDevPvytlačiť článok  hľadať súvisiace články Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294