strtr

 

PHP -> Funkcie -> Funkcie pre prácu s reťazcami PHP -> strtr

Syntax


string strtr ( string str, string from, string to )
string strtr ( string str, array replace_pairs )

Popis


Príkaz jazyka PHP
strtr - Přeložit určité znaky

Tato funkce upraví str tak, že všechny výskyty všech znaků ve from přeloží na odpovídající znaky v to a vrátí výsledek.
Pokud jsou from a to různě dlouhé, přebývající znaky z delšího z těch dvou se ignorují..

Príklady


//Odstránenie diakritiky
$str = StrTr($str, 'áäčďéěëíĺňóöřšťúůüýžÁÄČĎÉĚËÍĹŇÓÖŘŠŤÚŮÜÝŽ', 'aacdeeeilnoorstuuuyzAACDEEEILNOORSTUUUYZ');


//example with two arguments
$trans = array("ahoj" => "nazdar", "nazdar" => "ahoj");
echo strtr("nazdar lidi, řekl jsem ahoj", $trans);

/*
Výsledek:
ahoj lidi, řekl jsem nazdar*/
Pozri aj


ereg_replacevytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294