SYSDATE

 

SQL -> Funkcie -> Funkcie pre prácu s dátumom a časom -> Funkcia SYSDATE

Syntax


SYSDATE

Popis


Príkaz jazyka SQL
Vráti hodnotu typu Date obsahujúcu aktuálny systémový dátum.

Príklad


SELECT to_char( SYSDATE , 'DD-MON-YYYY HH24:MI:SS') FROM dual


Rozdiely medzi databázami


Na niektorých databázach sa miesto tejto funkcie používa funkcia DATE, GETDATE, CURDATE alebo CURRENT_DATEvytlačiť článok  hľadať súvisiace články Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294