TRUNCATE TABLE

 

Syntax


všeobecná syntax:
TRUNCATE TABLE TABULKA;

syntax pre databázy Oracle a nim podobné:
TRUNCATE [TABLE | CLUSTER] schema.[TABULKA] [cluster] [DROP | REUSE STORAGE]


Popis


Príkaz jazyka SQL
Príkaz TRUNCATE TABLE slúži k odstráneniu riadkov z tabuľky alebo clusteru. Alokovaný priestor môžete nechať tabuľke (parameter REUSE STORAGE) alebo uvoľniť (DROP STORAGE)
  • tabulka: tabuľka, ktorú chcete vymazať
  • cluster: cluster, z ktorého chcete vymazať záznamy
  • chema: chéma, v ktorej je tabuľka alebo cluster


Príklad


TRUNCATE TABLE inventory;
TRUNCATE TABLE marketing DROP STORAGE;
TRUNCATE TABLE loan REUSE STORAGE;


Pozri aj


DELETE, DROP TABLEvytlačiť článok  hľadať súvisiace články Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294