LAST_DAY

 

SQL -> Funkcie -> Funkcie pre prácu s dátumom a časom -> funkcia LAST_DAY

Syntax


LAST_DAY(datum)

Popis


Príkaz jazyka SQL
Vráti posledný deň v mesiaci zo zadaného dátumu datum.

  • datum - premenná typu DATE


Príklad


nasledujúci kód vráti počet zostávajúcich dní do konca mesiaca.
SELECT SYSDATE, LAST_DAY(SYSDATE) - SYSDATE "Do konca mesiaca zostáva dňov" FROM dual;

Vráti niečo podobné tomuto:
SYSDATE                 Do konca mesiaca zostáva dňov
---------------------------------------------------------
11.05.2020 20:19:30     20


Pozri aj


NEXT_DAY, SYSDATE, ADD_MONTHS, Ako v MySql zobraziť tabuľku zo všetkými dátumami pre februárvytlačiť článok  hľadať súvisiace články 
Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294