Notice: Undefined offset: 8192 in /www/k/a/u8542/public_html/classes/errors.php on line 121

Notice: Undefined offset: 8192 in /www/k/a/u8542/public_html/classes/errors.php on line 157

Notice: Undefined offset: 8192 in /www/k/a/u8542/public_html/classes/errors.php on line 121

Notice: Undefined offset: 8192 in /www/k/a/u8542/public_html/classes/errors.php on line 157
PHP - strpos

strpos

 

PHP -> Funkcie -> Funkcie pre prácu s reťazcami PHP -> strpos

Syntax


int strpos(string haystack, string needle, int [offset]);

Popis


Príkaz jazyka PHP
strpos -- Nájsť pozíciu prvého výskytu reťazca

Vracia číselnú pozíciu prvého výskytu needle v reťazci haystack. Na rozdiel od strrpos táto funkcia príjme ako argument needle reťazec s viac znakmi, a celý tento reťazec sa použije.


Ak needle nenájde, vracia FALSE.

VarovanieTáto funkcia môže vracať booleovskou hodnotu FALSE, ale aj nebooleovskou hodnotu odpovedajúcej ohodnotenia FALSE, napríklad 0 alebo "". Pre testovanie návratovej hodnoty tejto funkcie použite operátor ===.

Príklad


<?php
$mystring = 'abc';
$findme   = 'a';
$pos = strpos($mystring, $findme);

// Všimněte si použití ===. Obyčejné == by nefungovalo podle předpokladu,
// protože 'a' je na nultém (prvním) místě.
if ($pos === false) {
    echo "Řetězec '$findme' nebyl nalezen v řetězci '$mystring'";
} else {
    echo "Řetězec '$findme' byl nalezen v řetězci '$mystring'";
    echo " a je na pozici $pos";
}

?>


Pozri aj


strrpos, stripos, strripos, strrchr, substr, stristr, strstrvytlačiť článok  hľadať súvisiace články Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294