Notice: Undefined offset: 8192 in /www/k/a/u8542/public_html/classes/errors.php on line 121

Notice: Undefined offset: 8192 in /www/k/a/u8542/public_html/classes/errors.php on line 157

Notice: Undefined offset: 8192 in /www/k/a/u8542/public_html/classes/errors.php on line 121

Notice: Undefined offset: 8192 in /www/k/a/u8542/public_html/classes/errors.php on line 157
SQL - TO_NUMBER

TO_NUMBER

 

Syntax


TO_NUMBER(s [, x [, nls_parm] ])

Popis


Príkaz jazyka SQL
Funkcia TO_NUMBER(char) prevedie reťazec na číslo podľa zadaného formátu x. Formát nemusí byť uvedený. Ak sa vynechá, prevedie sa číslo vo východziom formáte.

  • s - reťazec typu CHAR alebo VARCHAR2
  • x - reťazec určujúci formát čísla. Nepovinný parameter
  • nls_param - Nepovinný parameter. Určuje národné konvekcie. Uvádza sa v tvare ´NLS_NUMERIC_CHARACTERS=´´,.´´´ alebo ´NLS_CURRENCY=´´$´´´


Príklad


SELECT TO_NUMBER('1947') FROM dual;
-> vráti číslo 1947


Pozri aj


TO_CHAR, TO_DATEvytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294