Udalosti jazyka JavaScript

ďalšie názvy článku: onclick, onkeydown, onKeyUp, onMouseOver, onmouseout, onChange  

Základný prehľad najpoužívanejších ovládačov udalostí jazyka JavaScript

Názov udalosti
Udalosť vznikne pri
použitie
onabort
pri prerušení nahrávania obrázku
body, img, iframe
onblur
pri deaktivácii pohľadu z aktívneho prvku, resp. okna
label, input, select, textarea, button
onchange
pri zmene obsahu formulára (nefunguje dobre v IE)
input, select, textarea
onclick 
pri kliknutí ľavým tlačítkom myši
väčšina prvkov
oncontextmenu
pri kliknutí pravým tlačítkom myši
väčšina prvkov
ondblclick
pri dvojitom kliknutí (2x rýchlo za sebou) ľavým tlačítkom myši
väčšina prvkov
onfocus
pri aktivácii pohľadu na prvok, resp. okno
input, select, textarea, window
onkeydown
pri stlačení ľubovoľnej klávesy
väčšina prvkov
onkeypress
pri stlačení alfanumerickej klávesy
väčšina prvkov
onkeyup
pri uvoľnení ľubovolnej klávesy
väčšina prvkov
onload
pri nahraní ľubovoľnej webovej stránky a všetkých jej súčastí
body, img, iframe, frameset
onmousedown
pri stlačení ľubovoľného tlačítka myši
väčšina prvkov
onmousemove
pri pohybu kurzora myši
väčšina prvkov
onmouseout
pri vzdialení sa od určitého objektu kurzorom myši
väčšina prvkov
onmouseover
pri priblížení sa na určitý objekt kurzorom myši
väčšina prvkov
onmousewheel
pri rolovaní pomocou rolovacieho tlačítka
väčšina prvkov
onreset
pri vyčistení obsahu formulára
form
onresize
pri zmene veľkosti okna
body
onscroll
pri rolovaní okna alebo objektu
body, textarea, table...
onselect
po vyznačení časti na stránke
input, textarea
onselectstart
pred začiatkom vyznačovania časti na stránke
input, textarea
onsubmit
pri odoslaní formulára
form
onunload
tesne pred zatvorením okna
body


Udalostí JavaScriptu je oveľa viac, no ďalšie nemusia byť podporované všetkými prehliadačami. Môže si ich pozrieť tu: neštandardizované udalosti jazyka JavaScript

Použitie udalostí


Príkaz udalosti vložíme do elementu, ktorého udalosť sledujeme. Ak napr. sledujeme udalosť celého dokumentu (html stránky) vložíme ho do elementu body.

Príklad s body
<body onLoad="alert('Celá HTML stránka sa načítala do prehliadača!')">


Príklad s form
<form action="script.htm" method="GET" onSubmit="alert('Odosielate formulár pre spracovanie serverom!')">


Ďalšie ukážky udalostívytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294