$_COOKIE

 

PHP -> Preddefinované premenné PHP -> $_COOKIE


Poznámka: Predstavené v 4.1.0. V skorších verziách používajte $HTTP_COOKIE_VARS.

Asociatívne pole premenných predaných aktuálnemu skriptu cez HTTP cookies. Automaticky globálna v akejkoľvek oblasti.

Toto je 'superglobálna', alebo automaticky globálna, premenná. To jednoducho znamená, že je dostupná vo všetkých oblastiach po celom skripte. Nemusíte použiť globalu $_COOKIE;, aby ste ju sprístupnili vo funkciách a metódach, ako to robíte s $HTTP_COOKIE_VARS.

$HTTP_COOKIE_VARS obsahuje rovnaké počiatočné informácie, ale nie je autoglobálna. (Všimnite si, že $HTTP_COOKIE_VARS a $_COOKIE sú rôzne premenné, a tak ich aj PHP spracováva)

Ak je nastavená direktíva register_globals, potom tieto premenné sa tiež sprístupnia v globálnej oblasti skriptu; t.j. oddelí polia $_COOKIE and $HTTP_COOKIE_VARS. Súvisiace informácie si pozrite v kapitole bezpečnosti pod titulkom Používanie globálov registra. Tieto individuálne globály nie sú autoglobály.

Príklad


Tento príklad v cookies premennú count zvýši vždy o 1. Môžeme využiť napr. pri zisťovaní, koľký krát užívateľ navštívil našu stránku.
<?php
if (isset($_COOKIE['count']))
  {
  $count = $_COOKIE['count'] + 1;
  }
else
  {
  $count = 1;
  }
setcookie("count", $count, time()+3600);
setcookie("Cart[$count]", $item, time()+3600);
?>


Pozri aj


Preddefinované premenné PHPvytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294