ceiling

 

SQL -> Funkcie -> matematické funkcie -> funkcia ceiling

Syntax


ceiling(n)

Popis


Príkaz jazyka SQL
Funkcia CEILING vráti hodnotu najmenšieho celého čísla, ktoré je väčšie ako parameter n.

Poznámka: v niektorých databázach sa miesto ceiling používa funkcia ceil prípadne fungujú obe funkcie a ceiling je len alias k funkcii ceil.

Príklad


SELECT CEILING(3.14159265359) FROM dual; -> vráti 4


Pozri aj


round, floorvytlačiť článok  hľadať súvisiace články Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294