round

ďalšie názvy článku: Math.round  

SQL -> Funkcie -> matematické funkcie -> funkcia round
PHP -> Funkcie -> matematické funkcie -> funkcia round
JavaScript -> Objekty -> Math -> metóda round

Syntax


float round ( float val [, int precision])

Popis


Funkcia round jazyka SQL, PHPJavaScript zaokrúhli desatinné číslo.
V jazyku SQL na databáze Oracle slúži táto funkcia aj na zaokrúhľovanie dátumu a času (round pre dátum).

Vrátí hodnotu parametru val zaokrouhlenou podle parametru precision (počet čísel za desetinnou tečkou). Parametr precision může být také záporný nebo nulový (výchozí).

Poznámka: Parametr precision je k dispozici od PHP 4.

Príkladypríklad pre PHP:
$foo = round( 3.4 ); // $foo == 3.0
$foo = round( 3.5 ); // $foo == 4.0
$foo = round( 3.6 ); // $foo == 4.0


príklad pre SQL:
SELECT round(3.14159) FROM dual; -> vráti 3.00000
SELECT round(1492, -2) FROM dual; -> vráti 1500


príklad pre JavaScript:
<script>
  document.write(Math.round(12.3456));
</script>


Pozri aj


Ceil, Floorvytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294