cos

ďalšie názvy článku: Math.cos  

SQL -> Funkcie -> matematické funkcie -> funkcia cos
PHP -> Funkcie -> matematické funkcie -> funkcia cos
JavaScript -> Objekty -> Math -> funkcia cos

Syntax


float Cos(float arg);

Popis


Funkcia jazyka PHP, JavaScriptuSQL vracia hodnotu goniometrickej funkcie kosínus, kde parameter arg je uhol v radiánoch.
Vracia číselnú hodnotu medzi -1 a 1, ktorá reprezentuje kosínus uhlu.

Pozri aj


sin, tanvytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294