fwrite

 

PHP -> Funkcie -> Súborové funkcie PHP -> funkcia fwrite

Syntax


int fwrite ( resource deskriptor, string reťazec [, int dĺžka] )

Popis


Príkaz jazyka PHP
fwrite() zapíše obsah parametra reťazec do súborového prúdu špecifikované pomocou parametra deskriptor. Ak je zadaná dĺžka, zapisovanie skončí po tom, čo bolo zapísaných dĺžka bytov alebo už bol zapísaný celý reťazec, podľa toho, ktorý z týchto prípadov nastane skôr.

fwrite() vráti počet skutočne zapísaných bytov alebo FALSE v prípad chyby.

Všimnite si, že ak je zadaný parameter dĺžka, hodnota konfiguračného nastavenia magic_quotes_runtime bude ignorovaná a z parametra string nebudú odstránené žiadne spätné lomky '\'.

Poznámka: V systémoch, ktoré rozlišujú medzi binárnymi a textovými súbormi (napr. Windows) musí byť súbor otvorený v režime 'b' - tento znak musí byť obsiahnutý v parametri mód funkcie fopen().

Príklad


<?php
$filename = 'test.txt';
$somecontent = "Pridáme tento riadok do súboru\n";

// Najprv sa uistime, že súbor existuje a možno doňho zapisovať
if (is_writable($filename)) {

   // V našom príklade otvárame $filename v pripisovacom (append) móde.
   // Interný ukazovateľ súboru sa nachádza na jeho konci, preto
   // $somecontent budeme zapisovať pomocou fwrite() práve tam.
   if (!$handle = fopen($filename, 'a')) {
         print "Nemožno otvoriť súbor ($filename)";
         exit;
   }

   // Write $somecontent to our opened file.
   if (!fwrite($handle, $somecontent)) {
       print "Nemožno zapisovať do súboru ($filename)";
       exit;
   }
 
   print "Zápis ($somecontent) do súboru ($filename) bol úspešný";
 
   fclose($handle);
                 
} else {
   print "Do súboru $filename nemožno zapisovať";
}
?>


Pozri aj


fread, fopen, fsockopen, popenfputsvytlačiť článok  hľadať súvisiace články Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294