IMG

 

Syntax


<IMG src="url" lowsrc="url" alt="nealternatívni_text" align=[top | middle | bottom | right | left | texttop | absmidlle | baseline | absbottom] width="šírka" height="výška" units=jednotka vspace="vertikálne_odsadenie" hspace="horizontálne_odsadenie" border="šírka_orámovania" ismap usemap="url" dynsrc="url_videozáznamu" controls loop=počet_opakovaní>


Popis


Nepárová značka HTML, ktorá do dokumentu zaradzuje grafický objekt.
Obrázok môže byť odkazom, ak ho vložíme ako element tagu <A>, teda medzi <A> a </A> na miesto, kde píšeme zvyčajne text odkazu.
 • src URL grafického objektu, který má být vložen do textu
 • lowsrc URL konceptové grafiky (prohlížecí program přenese konceptový tvar grafiky, dokompletuje celý dokument a až poté začne přenášet plné verze grafiky zadané atributy src)
 • alt alternativní text, který se vypisuje v případě, že prohlížecí program neumí (příp. nesmí) zobrazovat grafiku
 • align umístění grafického objektu vůči okolí
  • top horní okraj grafiky bude zarovnán s horním okrajem řádku
  • midlle střed grafiky bude zarovnán na účaří řádku
  • bottom dolní okraj grafiky bude zarovnán se spodním okrajem řádku
  • left vodorovné umístění na levý okraj; text obtéká grafiku zprava
  • right vodorovné umístění na pravý okraj; text obtéká grafiku zleva
  • texttop horní okraj grafiky bude zarovnán s horním okrajem textu na řádku
  • absmiddle střed grafiky bude zarovnán na střed řádku
  • baseline dolní okraj grafiky bude zarovnán na účaří řádku
  • absbottom dolní okraj grafiky bude zarovnán se spodním okrajem řádku
 • width požadovaná šířka grafiky (prohlížecí program by měl grafiku zvětšit/zmenšit tak, aby její šířka při zobrazení byla rovna zadanému počtu bodů)
 • height požadovaná výška grafiky
 • vspace určuje, kolik místa bude vynecháno kolem grafiky ve svislém směru
 • hspace určuje, kolik místa bude vynecháno kolem grafiky ve vodorovném směru
 • units jednotka (implicitně pixely)
 • border šířka rámečku vytvořeného kolem grafiky představující odkaz; border=0 nebude vykreslen žádný rámeček
 • ismap označuje, že při stisknutí tlačítka myši v oblasti grafiky má prohlížecí program předat souřadnice této oblasti CGI skriptu kotvy
 • usemap URL na definici citlivých ploch obrázku (prvek MAP)
 • dynsrc přehrávání dynamických dat - videozáznamu; rozšíření Internet Exploreru
 • controls k záznamu definovaném atributem dynsrc přidá ovládací prvky; rozšíření Internet Exploreru
 • loop určuje počet opakování videozáznamu definovaného atributem dynsrc; parameter loop je neštandartné rozšírenie Internet Exploreru!


Najčastejšie chyby pri vkladaní obrázku


 1. Nedodržanie pravidla, že je zdvorilé zadať veľkosť obrázka.
 2. Zmenšovanie obrázka zadaním menších hodnôt WIDTH a HEIGHT, ako sú skutočné. Návštevníka stránky tým nútime, aby sťahoval väčší obrázok (viac dát), ako skutočne uvidí.
 3. Neuvedenie alternatívneho textu v ALT. Ten totiž významne pomáha v orientácii, kým nie sú obrázky načítané


Príklad


Tento príklad vloží obrázok na pravú stranu stránky o šírke 40 pixlov a výške 50 pixlov. Medzera od textu, resp. iných objektov stránky bude 5 pixlov. Kým sa obrázok nenačíta, bude miesto neho text 'Logo našej firmy'.

<IMG SRC="http://www.kasman.sk/images/example.gif"
     WIDTH=40 HEIGHT=50 HSPACE=5 VSPACE=5
     ALT="Logo našej firmy"
     ALIGN=RIGHT>vytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294