INSERT INTO

 

Syntax


INSERT INTO meno_tabuľky [stĺpec1 [,stĺpec2..] ] VALUES (hodnota_položky1 [,hodnota_položky2..] ]


Popis


SQL príkaz INSERT INTO sa používa pre pridávanie nových záznamov do databázi, presnejšie povedané pre pridávanie nových riadkov do databázových tabuliek.
Číselné hodnoty spravidla zadávame bez úvodzoviek, znakové reťazce a hodnoty pre dátum a čas zadávame v jednoduchých úvodzovkách.

Príklady


Do vzorovej tabuľky Tovar chceme pridať nový riadok:
INSERT INTO Tovar(Nazov, Farba) values ("Kuchynská linka", "Mramorová");


ak by sme chceli do tej istej tabuľky vložiť záznam s vyplnenými všetkými stĺpcami, už nie je potrebné vymenúvať názvy stĺpcov:
INSERT INTO Tovar values ("Kuchynská linka", "Mramorová", 12000, 5, null);


ak by sme chceli celú tabuľku skopírovať do tabuľky Predany_Tovar, tak to urobíme takto:
INSERT INTO Predany_Tovar(Nazov, Farba, Cena) SELECT Nazov, Farba, Cena FROM Tovar;vytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294