Ako funguje Umelá inteligencia M

 

Umelá inteligencia je vlastne simulácia mozgu. Myslenie prebieha tak, že mozog získané údaje (zmysli, pamäť) predá neurónom, ktoré ich spracujú a získajú sa nové informácie. Mozog má niekoľko miliónov neurónov, ktoré sú poprepájané miliardami ciest. Každý neurón má niekoľko vstupov a výstupov.

 

Napríklad máme neurón Kvalita jedla. Vstúpia do neho dva údaje, ktoré majú hodnoty od 1 do 5: Kvalita vône (3) a Tvar (5). V neuróne sa tieto dve hodnoty zrátajú (3+5=8) a výsledok sa vydelí dvojkou (8/2=4). Z neurónu dostaneme výstup Kvalita jedla (4). Tento údaj môže byť poslaný s ďalšími údajmi (kyslosť, sladkosť, ...) do ďalšieho neurónu Chuť jeda. Takto môže jedna informácia prejsť aj stovkou neurónov, kým získame požadovaný výsledok.

 

V tomto programe je  použitých niekoľko druhov neurónov. Miesto poprepájania sú tu však tzv. zlaté neuróny, ktoré len obsahujú cestu prepojení na jednotlivé vzorce.