MySQL funkcie PHP

 

PHP -> Funkcie -> MySQL funkcie PHP

mysql_affected_rows
Zistí počet riadkov, ktoré boli ovplyvnené predchádzajúcou operáciou
mysql_change_user
Změní přihlášeného uživatele v současném spojení
mysql_client_encoding
vrátí výchozí název znakové sady pro aktuální spojení.
mysql_close
Ukončí (zavře) MySQL spojení
mysql_connect
vráti identifikátor pripojenia k MySQL alebo link FALSE v prípade chyby
mysql_create_db
Vytvoří MySQL databázi
mysql_data_seek
přesune interní ukazatel výsledku MySQL na záznam specifikovaný číslem záznamu
mysql_db_name
Vrátí seznam všech databází
mysql_db_query
Vrátí kladný identifikátor výsledku dotazu do určené databáze
mysql_drop_db
odstraní ze serveru databázi uvedeného jména pod specifikovaným identifikátorem spojení
mysql_errno
Vrátí číselnou hodnotu chybové hlášky vyvolané poslední MySQL
mysql_error
Vrátí text chybové zprávy posledního MySQL příkazu
mysql_escape_string
opatří speciální znaky v neupraveny_retezec zpětným lomítkem pro bezpečné použití v mysql_query()
mysql_fetch_array
vrací pole hodnot načteného záznamu nebo FALSE, není-li žádný další řádek
mysql_fetch_assoc

mysql_fetch_field
funkci můžete použít v případě, že potřebujete získat informace o sloupci z určitého výsledku
mysql_fetch_lengths

mysql_fetch_object

mysql_fetch_row

mysql_field_flags
funkce vrací další informace o uvedeném sloupci tabulky
mysql_field_len

mysql_field_name

mysql_field_seek

mysql_field_table

mysql_field_type

mysql_free_result
uvolní pamět obsazenou výsledkem definovaným identifikátorem spojení vysledek
mysql_get_client_info

mysql_get_host_info
vrací řetězec popisující použitý typ spojení v spojeni, obsahující server host name
mysql_get_proto_info

mysql_get_server_info

mysql_info

mysql_insert_id
Vrací generovanou hodnotu id posledního příkazu INSERT
mysql_list_dbs
Načte všechny dostupné databáze na MySQL serveru
mysql_list_fields

mysql_list_processes

mysql_list_tables

mysql_num_fields

mysql_num_rows
vrací počet záznamů ve výsledku dotazu
mysql_pconnect
Vytvoří persistentní (trvalé) spojení s MySQL serverem a vrací identifikátor spojení
mysql_ping

mysql_query
provede SQL dotaz a vrátí identifikátor výsledku
mysql_real_escape_string

mysql_result
vrací záznamy jednoho sloupce z výsledku MySQL
mysql_select_db

mysql_stat

mysql_tablename
přijímá identifikátor výsledku vrácený funkcí mysql_list_tables a celočíslený index a vrací jméno tabulky
mysql_thread_id

mysql_unbuffered_query
vytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294