LIKE

Syntax

...WHERE stĺpec LIKE 'hodnota'

Popis

Príkaz jazyka SQL
Operátor LIKE sa používa pre vyhľadanie hodnôt, ktoré odpovedajú zadanému vzoru. Znak % znamená ľubovoľný reťazec. Znak _ znamená ľubovoľný znak na danej pozícii.

Pri porovnávaní sa rozlišujú malé a veľké písmena.

Vzory pre využitie operátora LIKE

vzor
príklad
hľadá
%
'abc%'
reťazec, ktorý začína abc
_
'__a'
reťazec, ktorý má 3 znaky a na tretej pozícii písmeno a
%
'%a%a%'
reťazec, ktorý obsahuje dve písmena aPríklady

CELE_MENO začína na MICHAL
SELECT CELE_MENO FROM PREDAVACI WHERE CELE_MENO LIKE 'MICHAL%';

CELE_MENO
---------
MICHAL KOVÁČ
MICHAL NOVÁK
MICHAL TRESKOŇ


tretí znak v stĺpci MENO je písmeno C
SELECT MENO FROM LODE WHERE MENO LIKE '__C%';

MENO
---------
MICKY
ARCHIE
MICHAELA


Pozri aj

Logické operátory