Operátory v JavaScripte

JavaScript -> Operátory v JavaScripte


V JavaScripte poznáme niekožko skupín operátorov:
[odrážky]
aritmetické
bitové
logické
priradzovacie
relačné
reazcové
rovnosti
ostatné
[/odrážky]