from

FROM je časť SQL príkazu určujúca, kde sa požadované informácie nachádzajú. Môže to byť tabuľka, viac tabuliek alebo pohľad