Štruktúra SQL príkazu pre výber hodnôt z tabuľky

ďalšie názvy článku: SQL príkaz  

Syntax


SELECT [*] [zoznam_stĺpcov_výstupnej_zostavy]
  FROM meno_tabuľky
  WHERE podmienka_výberu
  GROUP BY položky
  HAVING podmienka_agregácie
  ORDER BY zoznam_stĺpcov [ASC] [DESC]


Popis


  • SELECT - príkaz pre zobrazenie tabuľky/tabuliek alebo časť tabuľky/tabuliek sa začína vždy príkazom SELECT. Môžeme napr. vybrať všetky stĺpce príkazom v tvare SELECT * from meno_tabuľky, alebo ich napr. vymenovať v tvare SELECT stĺpec1, stĺpec2... FROM meno_tabuľky
  • FROM - špecifikácia, kde sa požadované informácie nachádzajú. Môže to byť tabuľka, viac tabuliek alebo pohľad.
  • WHERE - podmienky WHERE presne špecifikujú podmnožinu údajov, ktorú potrebujeme vybrať
  • GROUP BY - určuje zoskupovanie údajov vo výstupe podľa určených pravidiel
  • HAVING - omezení výběru jednotlivých skupin vytvořených pomocí klauzule GROUP BY
  • ORDER BY - určuje spôsob zotriedenia záznamov


Ukážky


SELECT * FROM ludia;
SELECT meno, priezvisko, mesto FROM ludia;
SELECT count(priezvisko) as počet FROM ludia;


Pozri aj


spájanie viacerých tabuliek do jednej pomocou príkazu UNIONvytlačiť článok  hľadať súvisiace články Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294