UNION

ďalšie názvy článku: spájanie tabuliek  

Syntax


SELECT [*] [názvy_stĺpcov] FROM tabuľka_1
UNION [ALL]
SELECT [*] [názvy_stĺpcov] FROM tabuľka_2


Popis


SQL príkaz UNION slúži na výpis dvoch alebo viacerých tabuliek naraz ako jednej spojenej tabuľky.

UNION je operácia zjednotenia (spojenie viacerých SELECTov). Výsledky jedného príkazu SELECT spojí s výsledkami iného príkazu, takže to naoko vyzerá, ako by ani nepochádzali z viacerých zdrojov. Automaticky eliminuje duplicitné riadky a to bez ohľadu na to, či tá duplicita pochádza z jednej tabuľky alebo z rôznych tabuliek. V prípade, že nechceme túto funkčnosť musíme použiť príkaz UNION ALL.

Musí platiť, že obe sady záznamov musia mať predovšetkým rovnaký počet polí. Nemôžeme spojiť sadu s rôznym počtom stĺpcov. Ďalej platí, že spojované stĺpce musia mať rovnaký dátový typ. Stĺpce pritom môžu mať rôzne názvy. Otázkou je potom ako sa budú volať stĺpce výslednej sady záznamov. Budú sa volať rovnako ako stĺpce prvej sady. Stĺpce sa nemusia vymenovať, tiež sa môže použiť *, ale iba ak majú tabuľky rovnakú štruktúru. Ak by sa zmenila štruktúra v niektorej z tabuliek, celé to prestane fungovať.

Pozri aj


IN, BETWEENvytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294