order by

 

Syntax


SELECT seznam_polí
FROM tabulka
WHERE výběrová_kritéria
[ORDER BY pole1 [ASC | DESC ] [, pole2 [ASC | DESC ] ] [, ...] ] ]

Popis


Príkaz jazyka SQL
Zoradí záznamy vo výsledku dotazu podľa určeného poľa alebo polí vzostupne alebo zostupne.

Príkaz SELECT obsahujúci klauzulu ORDER BY má tieto časti:

Časť
Popis
zoznam_polí
Název pole nebo polí, která mají být načtena, včetně aliasů (Alias (SQL): Alternativní název tabulky nebo pole ve výrazech. Často se používá ke zkrácení názvu tabulky nebo pole pro následné odkazy v kódu, k zamezení možným nejednoznačným odkazům nebo za účelem poskytnutí více popisného názvu ve výstupu dotazu.) názvů polí, agregačních funkcí jazyka SQL, výběrových predikátů (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW či TOP) nebo dalších možností příkazu SELECT.
tabulka
Název tabulky, ze které jsou načítány záznamy.
výběrová_kritéria
Kritéria výběru. Pokud příkaz obsahuje klauzuli WHERE, databázový stroj Microsoft Access seřadí hodnoty po uplatnění podmínek WHERE na záznamy.
pole1, pole2
Názvy polí, podle kterých mají být záznamy seřazeny.Poznámky


Klauzule ORDER BY je nepovinná. Ak však chcete dáta zobraziť zoradené, musíte klauzulu ORDER BY použiť.

Výchozím pořadím řazení (Pořadí řazení: Způsob uspořádání dat na základě typu hodnot nebo dat. Data můžete řadit podle abecedy, podle číselných hodnot nebo podle kalendářního data. Pořadí řazení může být vzestupné (od 0 do 100, od A do Z) nebo sestupné (od 100 do 0, od Z do A).) je vzestupné řazení (A až Z, 0 až 9). V obou následujících příkladech jsou jména zaměstnanců seřazena podle příjmení:

SELECT Příjmení, Jméno FROM Zaměstnanci ORDER BY Příjmení;

SELECT Příjmení, Jméno FROM Zaměstnanci ORDER BY Příjmení ASC;


Chcete-li použít sestupné řazení (Z až A, 9 až 0), přidejte vyhrazené slovo DESC za každé pole, podle něhož chcete sestupně řadit. V následujícím příkladu jsou vybrány platy a záznamy jsou podle nich seřazeny sestupně:
SELECT Příjmení, ZákladníPlat FROM Zaměstnanci ORDER BY ZákladníPlat DESC, Příjmení;


Pokud v klauzuli ORDER BY určíte pole obsahující data typu Memo (Typ dat Memo: Typ dat pole v databázi aplikace Microsoft Access. Pole typu Poznámka může obsahovat až 65 535 znaků.) nebo Objekt OLE (Typ dat OLE Object: Typ dat používaný pro objekty vytvořené v jiných aplikacích, které mohou být propojeny nebo vloženy do databáze aplikace Access.), dojde k chybě. Databázový stroj Microsoft Access řazení podle těchto polí neprovádí.

Klauzule ORDER BY je obvykle poslední položkou v příkazu SQL (Příkaz nebo řetězec SQL: Výraz, který definuje příkaz SQL, například SELECT, UPDATE nebo DELETE, a který obsahuje klauzule, například WHERE nebo ORDER BY. Řetězce či příkazy SQL se typicky používají v dotazech a v agregačních funkcích.).

Do klauzule ORDER BY můžete přidat další pole. Záznamy jsou nejprve seřazeny podle prvního pole uvedeného v klauzuli ORDER BY. Záznamy obsahující v daném poli stejné hodnoty jsou pak seřazeny podle druhého pole atd.vytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294