DELETE FROM

Syntax

DELETE [FROM] tabuľka WHERE podmienka

Popis

SQL príkazom DELETE vymažeme záznamy s tabuľky.

Príklad


vymazanie celej vzorovej tabuľky Tovar:
DELETE FROM Tovar;


vymazanie všetkých stoličiek zo vzorovej tabuľky Tovar:
DELETE FROM Tovar WHERE Nazov="Stolička";


Príklad pre vymazanie duplicitných riadkov z tabuľky

Pozri aj

TRUNCATE TABLE, DROP TABLE