acos

ďalšie názvy článku: Math.acos  

PHP -> Funkcie -> Matematické funkcie PHP -> funkcia acos
JavaScript -> Objekty -> Math -> funkcia acos
SQL -> Funkcie -> matematické funkcie -> funkcia acos

Syntax


float acos ( float arg )

Popis


Funkcia jazyka PHP, SQLJavaScriptu vracia arcus cosinus parametru arg v radiánech.
  • arg je numerický výraz medzi -1 a 1

acos() je inverzní k funkci cos(), což znamená, že a==cos(acos(a)) pro každou hodnotu z definičního oboru funkce acos().
acos vrací numerickou hodnotu mezi 0 a pi radiánu.

Pozri aj


asin, atan, cosvytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294