SQL matematické funkcie podľa databáz

 

SQL -> Funkcie -> matematické funkcie

Prepnúť na rozdelenie podľa funkcií

Function
DB2
SQLite
MySQL
PostgreSQL
Firebird
OpenLink Virtuoso
Oracle
MSSQL
Absolute value of x
ABS(x)
ABS(x)
ABS(x)
ABS(x)
ABS(x)
ABS(x)
ABS(x)
ABS(x)
Sign of number x
SIGN(x)
N/A
SIGN(x)
SIGN(x)
SIGN(x)[1]
SIGN(x)
SIGN(x)
SIGN(x)
Modulus (remainder) of x / y
MOD(x, y)
x % y
x % y, MOD(x, y)
x % y, MOD(x, y)
MOD(x,y)
MOD(x,y)
MOD(x, y)
x % y
Smallest integer >= x
CEILING(x), CEIL(x)
N/A
CEILING(x), CEIL(x)
CEILING(x), CEIL(x)
CEILING(x)
CEILING(x)
CEIL(x)
CEILING(x)
Largest integer <= x
FLOOR(x)
N/A
FLOOR(x)
FLOOR(x)
FLOOR(x)
FLOOR(x)
FLOOR(x)
FLOOR(x)
Round x (to precision of d digits)
ROUND(x, d)
ROUND(x[, d])
ROUND(x[, d])
ROUND(x[, d])
ROUND(x,d)[1]
ROUND(x)
ROUND(x[, d])
ROUND(x[, d])
Truncate x to n decimal places
TRUNCATE(x, n), TRUNC(x, n)
N/A
TRUNCATE(x[, dn)
TRUNC(x[, y])
N/A
N/A
TRUNC
N/A
Square root
SQRT(x)
N/A
SQRT(x)
SQRT(x)
SQRT(x)
SQRT(x)
SQRT(x)
SQRT(x)
Exponent of x (ex)
EXP(x)
N/A
EXP(x)
EXP(x)
?
EXP(x)
EXP(x)
EXP(x)
Power (xy)
POWER(x, y)
N/A
POWER(x, y), POW(x, y)
POWER(x, y)
POWER(x, y)[1]
POWER(x,y)
POWER(x, y)
POWER(x, y)
Natural logarithm of x
LN(x)
N/A
LN(x)
LN(x)
LN(x)
LOG(x)
LN(x)
LOG(x)
Logarithm, any base
LOG(b, x)
N/A
LOG(b, x)
LOG(b, x)
LOG(b, x)
LOG(x)
LOG(x)
N/A
Logarithm, base 10
LOG10(x)
N/A
LOG10(x)
LOG(x)
LOG10(x)
LOG(x)
LOG(x)
LOG10(x)
Randomize, set seed to x
RAND(x)
N/A
RAND(x)
SETSEED(x)
?
RANDOMIZE([x])
random()[2]
RAND(x)
Generate random number
RAND()
RANDOM()
RAND()
RANDOM()
RAND()
RND()
N/A
RAND()
Highest number in list
N/A
MAX(list)
GREATEST(list)
GREATEST(list)
MAX()
MAX(list)
GREATEST(list)
N/A
Lowest number in list
N/A
MIN(list)
LEAST(list)
LEAST(list)
MIN(list)
MIN(list)
LEAST(list)
N/A
Convert number if NULL
COALESCE

COALESCE
COALESCE
COALESCE
ISNULL
COALESCE
COALESCEFirebird users need to install rFunc  library for some functions, such as SIGN, ROUND, POWER, LASTDAYMONTH.
The random() function in Oracle can be found in the built-in DBMS package dbms_random.vytlačiť článok  hľadať súvisiace články 

Chat ku článku

Vyhľadávanie na stránke
Reklama
Náhodný obrázok
náhodný obrázok
Kontakty

Martin Kasman, M Software
Smreková 3095/23
Email: martin@kasman.sk

Telefón: 0908 270 294