SQL.JPG

SQL

Structured Query Language (SQL) je počítačový jazyk na manipuláciu (DML) (výber, vkladanie, úpravu a mazanie) a definíciu dát (DDL). V súčasnosti je to najpoužívanejší jazyk tohto druhu v relačných systémoch riadenia báz dát.

Odkazy

[odrážky]
Zoznam SQL funkcií v kategóriach
Ukážkové skripty v SQL
SQL príkaz pre výber SELECT * FROM ...
SQL príkaz pre vloženie INSERT INTO ...
SQL príkaz pre vymazanie DELETE ...
SQL príkaz pre aktualizáciu UPDATE ...
SQL cvičenia
Logické operátory
SQL na Wikipédii 
[/odrážky]

Priamy link na tento článok

www.kasman.sk/sql